Temavisningar med verkstad

Bror Hjorths Hus erbjuder gratis konstpedagogisk verksamhet för förskolebarn från 4 år till och med gymnasieungdomar. Vi ger visningar både av Bror Hjorths konst och av konsten i vår aktuella utställning. Visningen följs av skapande verkstad där intrycken från visningen omsätts till eget skapande. En visning med verkstad tar 90 minuter.

I Bror Hjorths Hus pedagogik jobbar vi med bilden som kommunikation och konsten som uttryckssätt. I visningen får eleverna samtala om vad konsten väcker för tankar under ledning av museet konstpedagog. Med konsten som utgångspunkt kan samtalet leda in till normkritik och samhällsfenomen eller till reflektioner över konstnärliga processer och problemlösning, beroende på vilket tema du bokar. I den skapande verkstan som följer efter visningen får eleverna omsätta tankarna i praktiska arbete och själva uttrycka sig med konstnärliga tekniker.

Gratis för skolor och förskolor i Uppsala kommun.

 

Boka en visning och verkstad

Bokning sker på Uppsala kommuns hemsida för Utbudsbokning utbudsbokningen.uppsala.se

Vill du ha råd om vilket tema du ska välja eller ha hjälp med att genomföra din bokning så nås vi på telefon
018-567030  eller på pedagogik@brorhjorthshus.se