Lär, upplev och utvecklas!

I Bror Hjorths Hus jobbar vi med visningar i samtalsform och tittar på konsten utifrån olika teman. Till varje tema hör också en skapande verkstad där eleverna själva får uttrycka sig med olika konstnärliga material utifrån en given uppgift. Målet med den konstpedagogiska verksamheten i Bror Hjorths Hus är att eleverna efter ett besök ska ha fått en upplevelse av konsten och fått en stärkt tilltro till sin förmåga till att uppleva, tolka och kommunicera med konst. I verkstan som följer på visningen vill vi ge eleverna tillfälle att själva vara skapande. Konstpedagogen uppmuntrar eleverna genom att förse dem med ”verktyg” både i form av kunskap om hur bilder berättar och om det aktuella konstnärsmaterialets egenskaper. I det egna skapande uppmuntrar vi elevernas egna bildlösningar och skulpturala former. Alla lyckas, ingenting blir fint eller fult.

Temavisning med verkstad är gratis för förskolor och skolor i Uppsala kommun.

Covid-19-anpassning
För tillfället kan vi boka in besök med visning och verkstad i museet. Vi tar emot grupper från förskolan och skolan när museet är stängt för allmänheten. Under januari – mars fortsätter vi med att bara boka in besök från en skola eller förskola åt gången. Detta för att göra ert besök så smittsäkert som möjligt och minimera antalet personer ni träffar vid ert museibesök.

Just nu kan vi inte erbjuda plats för att äta matsäck inomhus.
Vi reserverar oss för avbokningar om läget i pandemin skulle kräva det.

Bokning och info
Bokning sker på Uppsala kommuns hemsida för Utbudsbokning utbudsbokningen.uppsala.se

Vill du ha råd om vilket tema du ska välja eller ha hjälp med att genomföra din bokning så nås vi på telefon
018-567030 (vardagar kl 9-13) eller på pedagogik@brorhjorthshus.se

Bokningsansvarig Anette Lundquist eller museilektor Maria Malmberg-Wallin finns på plats för att hjälpa dig.