Konstskolan

Konstskolan på Bror Hjorths Hus vänder sig till barn och unga mellan fem till sexton år. Här kan man gå på sin fritid tio gånger per termin, eller fem gånger för de yngre barnen 5-7 år, och jobba med olika konstnärliga aktiviteter.

Tillsammans med museets erfar­na och engagerade konstpedagoger tittar man på och samtalar kring den konst som finns i huset. Med inspiration från detta samtal skapar man sedan med högkvalitativa material i våra verkstäder.

Vi lägger stor vikt vid att man självständigt får hitta egna bildlösningar och samtidigt arbetar man runt ett givet tema som ram. Varje tillfälle avslutas oftast med en bildgenomgång där alla får chans att berätta om sin bild.

Information om tider och priser hittar du här nedan.

 

PLATSER TILL HÖSTENS KURSER SLÄPPS PÅ TICKSTER.COM 
MÅNDAG 29 MAJ KL 10.00
Deltagare på vårens platser kommer innan detta ges en chans till föranmälan även till hösten.

Om man vill avboka sin plats måste man göra det senast två veckor före start. 

Vid frågor eller önskemål om reservplats mejla konstskola@brorhjorthshus.se

KONSTSKOLAN hösten 2023

Åldersindelningen på konstskolan följer skolans årskursindelning.
Man byter grupp läsårsvis, dvs efter sommarlovet. 


Barn 5-7år (barn fyllda 5 år t.o.m åk 1)

Lördagar 23 sep – 21 okt
Grupp Blå: kl 10.30 – 11.50
Grupp Lila: kl 12.15 – 13.35

750 kr inkl. material, 5 gånger

Lördagar 11 nov – 9 dec
Grupp Röd: kl 10.30 – 11.50
Grupp Orange: kl 12.15 – 13.35

750 kr inkl. material, 5 gånger

Köp kurs på Tickster 5-7 år

 

Barn åk 2-3

Måndagar 11 sep – 20 nov
Grupp Cyan: kl 16.15 – 17.45

Tisdagar 12 sep – 21 nov
Grupp Turkos: kl 16.15 – 17.45
Grupp Ultramarin: kl 18.15 – 19.45

1200 kr inkl material, 10 gånger

Köp kurs på Tickster åk 2-3

 

Barn åk 4-6

Måndagar 11 sep – 20 nov
Grupp Purpur: kl 18.15 – 19.45

Tisdagar 12 sep –  21 nov
Grupp Cerise: kl 16.30 – 18.00
Grupp Magenta: kl 18.30 – 20.00

1200 kr inkl material, 10 gånger

Köp kurs på Tickster åk 4-6

 

Ungdomar åk 7-9

Måndagar 11 sep – 20 nov
Grupp Umbra: kl 16.30 – 18.00

1200 kr inkl material, 10 gånger

Köp kurs på Tickster åk 7-9

 

Ungdomar åk 8- gym åk 3

Måndagar 11 sep – 20 nov
Grupp Sienna: kl 18.30 – 20.00

1200 kr inkl material, 10 gånger

Köp kurs på Tickster åk 8 – gym åk 3

På konstskolan utvecklar man sin kreativa förmåga, sitt bildspråk och materialkännedom.

Genom att använda sin fantasi, hitta egna lösningar och skapa nya saker stimuleras kreativt tänkande. När man analyserar andras bilder upptäcker man att bilderna berättar/kommunicerar något till oss och det försöker vi också göra med våra egna bilder. Vi använder många olika material med olika uttrycksmöjligheter, både två och tredimensionella.

Dessutom stärker man sin identitet, sitt verbala språk och tränar på att fungera i grupp.

I våra bildgenomgångar får man bekräftelse från andra barn och pedagogen vilket stärker identiteten. Genom att formulera sig kring egna och andras bilder utvecklar man sitt verbala språk och när man jobbar i grupp får man lyssna och lära sig respektera andras tankar. En träning i demokratiskt tänkande.