Konstskolan

Konstskolan på Bror Hjorths Hus vänder sig till barn och unga mellan fem till arton år. Här kan man gå på sin fritid tio gånger per termin, eller fem gånger för de yngre barnen 5-7 år, och jobba med olika konstnärliga aktiviteter.

Tillsammans med museets erfar­na och engagerade konstpedagoger tittar man på och samtalar kring den konst som finns i huset. Med inspiration från detta samtal skapar man sedan med högkvalitativa material i våra verkstäder.

Vi lägger stor vikt vid att man självständigt får hitta egna bildlösningar och samtidigt arbetar man runt ett givet tema som ram. Varje tillfälle avslutas oftast med en bildgenomgång där alla får chans att berätta om sin bild.

Information om tider och priser hittar du här nedan.


Sommarlovskonstskola

För barn 8-13 år
Vecka 24/25 (13-14 & 17-19 juni kl 9-14)
Vecka 26 (24-28 juni kl 9-14)
Vecka 33 (12-16 augusti kl 9-14)

LÄS MER

 

Konstskolan hösten 2024

Platser till höstens kurser släpps på Tickster.com måndag 20 maj kl 10.00
Deltagare som gått på vårterminens konstskola kommer innan detta ges en chans till föranmälan även till hösten.

Åldersindelningen på konstskolan följer skolans årskursindelning.
Man byter grupp läsårsvis, dvs efter sommarlovet. 


Barn 5-7år (barn fyllda 5 år t.o.m åk 1)

Lördagar 21 sep – 19 okt
Grupp Blå: kl 10.30 – 11.50 och Grupp Lila: kl 12.15 – 13.35

Lördagar 9 nov – 7 dec
Grupp Röd: kl 10.30 – 11.50 och Grupp Orange: kl 12.15 – 13.35


Barn åk 2-3

Måndagar 16 sep – 25 nov (uppehåll höstlov v.44)
Grupp Cyan: kl 16.15 – 17.45

Tisdagar 17 sep – 26 nov (uppehåll höstlov v.44)
Grupp Turkos: kl 16.15 – 17.45 och Grupp Ultramarin: kl 18.15 – 19.45

 

Barn åk 4-6

Måndagar 16 sep – 25 nov (uppehåll höstlov v.44)
Grupp Purpur: kl 18.15 – 19.45

Tisdagar 17 sep –  26 nov (uppehåll höstlov v.44)
Grupp Cerise: kl 16.30 – 18.00 och Grupp Magenta: kl 18.30 – 20.00

 

Ungdomar åk 7-9

Måndagar 16 sep – 25 nov (uppehåll höstlov v.44)
Grupp Umbra: kl 16.30 – 18.00

 

Ungdomar åk 8-gym åk 3

Måndagar 16 sep – 25 nov (uppehåll höstlov v.44)

Grupp Sienna: kl 18.30 – 20.00

 

 

Om konstskolan

På konstskolan utvecklar man sin kreativa förmåga, sitt bildspråk och materialkännedom

Genom att använda sin fantasi, hitta egna lösningar och skapa nya saker stimuleras kreativt tänkande. När man analyserar andras bilder upptäcker man att bilderna berättar/kommunicerar något till oss och det försöker vi också göra med våra egna bilder. Vi använder många olika material med olika uttrycksmöjligheter, både två och tredimensionella.

Dessutom stärker man sin identitet, sitt verbala språk och tränar på att fungera i grupp.

I våra bildgenomgångar får man bekräftelse från andra barn och pedagogen vilket stärker identiteten. Genom att formulera sig kring egna och andras bilder utvecklar man sitt verbala språk och när man jobbar i grupp får man lyssna och lära sig respektera andras tankar. En träning i demokratiskt tänkande.