Konstskolan

Konstskolan på Bror Hjorths Hus vänder sig till barn och unga mellan fem till sexton år. Här kan man gå på sin fritid tio gånger per termin, eller fem gånger för de yngre barnen 5-7 år, och jobba med olika konstnärliga aktiviteter.

Tillsammans med museets erfar­na och engagerade konstpedagoger tittar man på och samtalar kring den konst som finns i huset. Med inspiration från detta samtal skapar man sedan med högkvalitativa material i våra verkstäder.

Vi lägger stor vikt vid att man självständigt får hitta egna bildlösningar och samtidigt arbetar man runt ett givet tema som ram. Varje tillfälle avslutas med en bildgenomgång där alla får chans att berätta om sin bild.

Information om tider och priser hittar du här nedan.

Köp din kurs på Tickster.com (länkar borttagna)
OBS! SAMTLIGA KURSER ÄR SLUTSÅLDA
Vid frågor eller önskemål om reservplats mejla konstskola@brorhjorthshus.se

KONSTSKOLAN våren 2023

Åldersindelningen på konstskolan följer skolans årskursindelning.
Man byter grupp läsårsvis, dvs efter sommarlovet. 


Barn 5-7år (barn fyllda 5 år t.o.m åk 1)

Lördagar 21 jan – 18 feb
Grupp Blå: kl 10.30 – 11.50
Grupp Lila: kl 12.15 – 13.35

750 kr inkl. material, 5 gånger
Köp kurs på Tickster 5-7 år

Lördagar 4 mar – 1 apr
Grupp Röd: kl 10.30 – 11.50
Grupp Orange: kl 12.15 – 13.35

750 kr inkl. material, 5 gånger
Köp kurs på Tickster 5-7 år

Lördagar 22 apr – 27 maj, uppehåll 20 maj
Grupp Gul: kl 10.30 – 11.50
Grupp Grön: kl 12.15 – 13.35

750 kr inkl. material, 5 gånger
Köp kurs på Tickster 5-7 år

 

Barn åk 2-3

Måndagar 27 feb – 22 maj
Grupp Cyan: kl 16.15 – 17.45

Tisdagar 28 feb – 9 maj
Grupp Turkos: kl 16.15 – 17.45
Grupp Ultramarin: kl 18.15 – 19.45

1200 kr inkl material, 10 gånger
Köp kurs på Tickster åk 2-3

 

Barn åk 4-6

Måndagar 27 feb – 22 maj
Grupp Purpur: kl 18.15 – 19.45

Tisdagar 28 feb –  9 maj
Grupp Cerise: kl 16.30 – 18.00
Grupp Magenta: kl 18.30 – 20.00

1200 kr inkl material, 10 gånger
Köp kurs på Tickster åk 4-6

 

Ungdomar åk 7-9

Måndagar 27 feb – 22 maj
Grupp Umbra: kl 16.30 – 18.00

1200 kr inkl material, 10 gånger
Köp kurs på Tickster åk 7-9

 

Ungdomar åk 8- gym åk 3

Måndagar 27 feb – 22 maj
Grupp Sienna: kl 18.30 – 20.00

1200 kr inkl material, 10 gånger
Köp kurs på Tickster åk 8 – gym åk 3

På konstskolan utvecklar man sin kreativa förmåga, sitt bildspråk och materialkännedom.

Genom att använda sin fantasi, hitta egna lösningar och skapa nya saker stimuleras kreativt tänkande. När man analyserar andras bilder upptäcker man att bilderna berättar/kommunicerar något till oss och det försöker vi också göra med våra egna bilder. Vi använder många olika material med olika uttrycksmöjligheter, både två och tredimensionella.

Dessutom stärker man sin identitet, sitt verbala språk och tränar på att fungera i grupp.

I våra bildgenomgångar får man bekräftelse från andra barn och pedagogen vilket stärker identiteten. Genom att formulera sig kring egna och andras bilder utvecklar man sitt verbala språk och när man jobbar i grupp får man lyssna och lära sig respektera andras tankar. En träning i demokratiskt tänkande.