EKFRAS

Juri Markkula
Erik Vernersson
19 okt – 24 nov 2019

Vad gör poesins språk med upplevelsen av en konstutställning? I EKFRAS möts Juri Markkulas bildkonst och Erik Vernerssons poesi. Gemensamt för dem är ett utforskande av relationen mellan natur och människa, organiskt och artificiellt.

EKFRAS är en utställning om jorden. Om det som finns över och under; om det som fanns före, och kanske kommer att finnas efter den. Ekfras är en utställning om förvandlingar. Om hur marken scannas, förvrängs och skrivs ut som konstverk. Om hur konstverken sedan blir till ord, en poetisk berättelse om tid, som sträcker sig långt bortom bildernas direkt synliga motiv. Ekfras är en utställning om tolkning. Om hur jordens, bildkonstens och poesins betydelser som i visklek förändras och utvecklas då vi försöker formulera dem.

LÄS MER

Konstvisningar

Bror Hjorths konst och hem

Söndag kl 14 och torsdag-fredag ca kl 14.30 (fr om 1 sep)

EKFRAS

Söndag kl 13 och torsdag-fredag kl 14 (fr o m 1 sep)