Birgit Broms

Sena skisser, collage och akvareller

28 november – 21 mars 2021
OBS! Utställningen förlängd

Med ett lika finstämt som undersökande måleri ägnade Birgit Broms (1924-2008) ett helt liv åt att utforska en begränsad motivkrets: skridskoåkare, husfasader, porträtt. I centrum för skapandet stod rörelsen och bildbyggandet. Utställningens fokus ligger på Broms sena produktion och visar skisser, collage och akvareller gjorda mellan 1995 och 2008.

Utställningen ger en god inblick i Broms tidskrävande arbetsprocess, i vilken skisser, collage och akvareller var viktiga moment. En stor del av hennes sena produktion består av collage i olika format och material, vilket gör att gränsen mellan förarbete och färdigt verk ofta är svår att dra. I de sena verken kokas motiven ner till sina mest elementära former genom tidningsurklipp och enkla akvarellsjok.

LÄS MER

Konstvisningar

Samtliga visningar är inställda tillsvidare

Filmade visningar finns på museets facebooksida och YouTubekanal