I museets konsthall visas tillfälliga konstutställningar med modern konst och samtidskonst. Över tid efterstävas en variationsrikedom i såväl uttryck och material, som i konstnärernas ålder och kön. Med varje utställning byter rummet skepnad, alltid med konsten och besökaren och mötet mellan dem i fokus.
Just nu visas:

Isak Hall – Fatamorgana

3 feb – 17 mars 2024

 

Utställningen ”Fatamorgana” innehåller ett tiotal målningar, samt teckningar, av Isak Hall.  Verken är helt nya och har inte visats tidigare. Utställningen är Isak Halls första separatutställning på ett museum.

Det är lätt att se landskap i Isak Halls målningar, världsliga eller utomvärldsliga. De olika färgskikten kan föra tankarna till geologiska genomskärningar av jordlager. Hall intresserar sig för äldre måleritekniker och färgpigmentens optiska egenskaper och skapar bilder av något bortom en bestämd tid och plats.

Det är också lätt att känna andäktighet inför målningarna, men de grundar sig inte i någon medveten andlighet. De gåtor Isak Hall undersöker är måleriets och svaren blir en serie bilder.

Isak Hall (född 1978) bor och arbetar i Uppsala. Han gick ut Kungl. Konsthögskolan 2013 och har ställt ut på bland annat CFHill, Bonniers konsthall och Luleåbiennalen. Under hösten 2023  visades några av hans målningar i Uppsala domkyrka.

LÄS MER