Vad berättar bilden?

4 – 5 år

Programmet är ett upptäckarbesök för de yngsta barnen. Tillsammans hittar vi färgfläckar på Bror Hjorths ateljégolv och fascineras över den stora mängden konstverk som finns i huset. Sedan fokuserar vi på ett litet antal tavlor och pratar tillsammans om vad de föreställer.

Verkstad: I verkstan tecknar och målar barnen sina egna berättelser med kol och temperafärg på blått papper. Vi avslutar besöket med att var och en får berätta för gruppen om vad de har målat.

Syfte: Att barnen får bekanta sig med museet och konstnären Bror Hjorth. Barnen får utveckla sitt intresse för bild och öva sin förmåga att förstå bilder och formulera vad de ser i tal. Samt att stimulera lusten att själv uttrycka sig i bild.

Fakta om temat

Tidsåtgång: 90 minuter
Antal tillfällen: 1
Verkstadsmaterial: kol och temperafärg på blått växtpresspapper

Bokning och info

Visning och verkstad är gratis och erbjuds för barn från 4 år upp t.o.m. gymnasiet.
Bokning sker på Uppsala kommuns hemsida för Utbudsbokning utbudsbokningen.uppsala.se

Vill du rådgöra med oss inför din bokning så nås vi på telefon
018-567030 (vardagar kl 9-13) eller på pedagogik@brorhjorthshus.se