Bror Hjorth i vardagsrummet i huset på Norbyvägen i Uppsala.

Bror Hjorth – Ett liv i konsten

Åk 6 – Gymnasiet

Bror Hjorth räknas som en av 1900-talets största svenska konstnärer. I Bror Hjorths Hus lär du känna hans konstnärskap genom en stor mängd skisser och färdiga konstverk. Visningen ger en översikt av Bror Hjorths konst och hans liv. Han avbildar människor som betytt mycket för honom, familjemedlemmar och kända gestalter som Jesus och Gandhi. Tillsammans diskuterar vi vad man kan få reda på om Bror Hjorth genom hans motiv.

Verkstad: Kärleken löper som en röd tråd genom Bror Hjorths konstnärskap. I verkstan får eleverna själva skulptera någon som de tycker om eller som symboliserar något som de tycker är viktigt i livet.

Syfte: Att få kännedom om ett stycke svensk 1900-tals konsthistoria genom Bror Hjorth. Att få kunskap om hur hans bilder har skapats och hur bilder kan tolkas, samt ett eleverna själva får kommunicera genom sitt skapande.

 

Fakta om temat

För elever åk 6 – gymnasiet
Tidsåtgång 90 minuter (45 minuter utan verkstad).
Antal tillfällen: 1
Verkstadsmaterial: Lera Gratis.

Bokning och info

Visning och verkstad är gratis och erbjuds för barn från 4 år upp t.o.m. gymnasiet.
Bokning sker på Uppsala kommuns hemsida för Utbudsbokning utbudsbokningen.uppsala.se

Vill du rådgöra med oss inför din bokning så nås vi på telefon
018-567030 (vardagar kl 9-13) eller på pedagogik@brorhjorthshus.se