Med genus i sikte

åk 7 – gymnasiet

Hur ser könsrollerna ut i Bror Hjorths konst? Skiljer de sig från dagens reklam- och massmediebilder? Hur kommuniceras könsroller och i vilket syfte? Efter en introduktion till museet delas klassen in i mindre grupper som får arbeta utifrån ett antal frågeställningar med Bror Hjorths konstverk och bilder från andra medier som utgångspunkt. Grupperna får redovisa sina tankar för varandra under en rundvandring i museet.

Verkstad: I verkstan får grupperna i uppgift att göra en motbild till sina visningsbilder. Vi fortsätter samtalet om framställningen av genus i bild genom att elevernas bilder blir kommunicerande på ett mycket tydligt sätt.

Syfte: Att reflektera över hur man kan förstå frågor kring genus och samhällsnormer utifrån Bror Hjorths konst.

Fakta:
För elever åk 7– gymnasiet
Tidsåtgång: 90 minuter
Antal tillfällen: 1
Verkstadsmaterial: Kol och temperafärg på blått växtpresspapper
Gratis!