Med genus i sikte

åk 7 – gymnasiet

Hur ser könsrollerna ut i Bror Hjorths konst? Skiljer de sig från dagens reklam- och massmediebilder? Hur kommuniceras könsroller och i vilket syfte? Efter en introduktion till museet delas klassen in i mindre grupper som får arbeta utifrån ett antal frågeställningar med Bror Hjorths konstverk och bilder från andra medier som utgångspunkt. Grupperna får redovisa sina tankar för varandra under en rundvandring i museet.

Verkstad: I verkstan får grupperna i uppgift att göra en motbild till sina visningsbilder. Vi fortsätter samtalet om framställningen av genus i bild genom att elevernas bilder blir kommunicerande på ett mycket tydligt sätt.

Syfte: Att reflektera över hur man kan förstå frågor kring genus och samhällsnormer utifrån Bror Hjorths konst.

 

Fakta om temat

Tidsåtgång: 90 minuter
Antal tillfällen: 1
Verkstadsmaterial: Kol och temperafärg på blått växtpresspapper

Bokning och info

Visning och verkstad är gratis och erbjuds för barn från 4 år upp t.o.m. gymnasiet.
Bokning sker på Uppsala kommuns hemsida för Utbudsbokning utbudsbokningen.uppsala.se

Vill du rådgöra med oss inför din bokning så nås vi på telefon
018-567030 (vardagar kl 9-13) eller på pedagogik@brorhjorthshus.se