Bror Hjorthföreningen

Bli medlem och stöd museet!

Bror Hjorthföreningen är museets vän- och stödförening. Föreningen äger hälften av upphovsrätten till Bror Hjorths konst,  delar ut tre olika stipendier och bidrar med sina medlemsavgifter till museets verksamhet.

För enskild medlem är avgiften 250 kr/år.
Som medlem får du just nu rabatt på alla program och en del av museibutikens utbud. Du får också löpande information om museets och föreningens verksamhet, samt inbjudningar till medlemsspecifika evenemang. Från 2019 kommer dessa förmåner att bli ännu bättre, så gå med nu!

Företag kan vara stödjande medlemmar och betalar 1.500 kr/år.
Som stödjande medlem bidrar du till museets och föreningens verksamhet, inte minst till de stipendier som föreningen delar ut inom konst, folkmusik och konstpedagogik. Ditt företag bjuds in till ett speciellt evenemang varje år. Och självklart finns företagsnamnet anslaget i museet, på föreningens hemsida och verksamhetsberättelse.

  Bror Hjorthföreningens mål är
  • att väcka och utveckla intresset och förståelsen för Bror Hjorths konst och bidra till att Bror Hjorths Hus i Uppsala fungerar som en mötesplats för enskilda och grupper
  • att stödja verksamhet i Bror Hjorths Hus som kan skapa förståelse och intresse även för andra konstnärers konst, deras strävan, villkor, arbetssätt och arbetsförhållanden
  • att verka för att miljön i Bror Hjorths Hus bevaras
  • att stödja konstpedagogiskt utvecklingsarbete i Bror Hjorths Hus
  • att främja forskning om Bror Hjorths konst
  • att betona betydelsen av sambandet mellan konst, liv och samhälle

Mer om Bror Hjorthföreningen finns på Bror Hjorthföreningens hemsida (ny flik).