I Bror Hjorths ateljé

5 år – åk 6

Vem var egentligen konstnären Bror Hjorth och vad är det hans konst föreställer? I det här programmet får barnen bekanta sig med huset som nu blivit museum och konsten vars motiv berättar mycket om vem Bror Hjorth var och vad han tyckte om. Genom bildanalys, samtal om tredimensionalitet och kroppsspråk samt genom enkel färglära får barnen lära sig om de olika konstnärliga uttryckssätten måleri och skulptur.

Det här programmet går att boka som ett, två eller tre tillfällen.

Tillfälle 1: Bildtema och måleriverkstad med kol och tempera på blått papper

Tillfälle 2: Skulpturtema och lerverkstad

Tillfälle 3: Färgtema och ”måla sin skulptur”-verkstad

Verkstad: Efter visningen får barnen själva skapa och uttrycka sig visuellt i vår pedagogiska ateljé och med den valda tekniken skapa något de själva tycker om.

Syfte: Att låta barnens lära känna konstnärshemmet Bror Hjorths Hus och att de får arbeta med de olika konstnärsmediernas sätt att kommunicera. Både genom att betrakta och samtala om Bror Hjorths konst och genom att själva berätta något uttryckt i bild eller skulptur i den skapande verkstaden.

 

Fakta om temat

Tidsåtgång 90 minuter
Antal tillfällen: 1 – 3
Verkstadsmaterial: Beroende på bokat tillfälle, se ovan


Bokning och info

Visning och verkstad är gratis och erbjuds för barn från 4 år upp t.o.m. gymnasiet.
Bokning sker på Uppsala kommuns hemsida för Utbudsbokning utbudsbokningen.uppsala.se

Vill du rådgöra med oss inför din bokning så nås vi på telefon
018-567030 (vardagar kl 9-13) eller på pedagogik@brorhjorthshus.se