På Bror Hjorths Hus finns det plats för intryck och kreativitet både på skoltid och på fritiden. I ett hus fullt av konstverk väcks tankar och ges plats för möten mellan besökaren, konsten och konstpedagogen. Genom samtal, visningar och eget skapande får du som besöker museet möta konsten utifrån din egen upplevelse och dina förutsättningar.

Upptäckarväskan finns att låna alla museets öppetdagar. Övriga pedagogiska aktiviteter bokas eller ges vid särskilda datum.