Se på mig!

åk 6 – gymnasiet

 Selfies är ingen ny företeelse även om ordet är nytt. Självporträtt har människor skapat i alla tider. I visningen ser vi både på Bror Hjorths och andra konstnärers bilder samt på reklam- och massmediala bilder och bilder från sociala medier. Eleverna får reflektera över vilka signaler en bild sänder ut och hur bilder berättar något om personen som avbildas.  Vid andra tillfället fördjupar vi ytterligare hur man i självportätt kan framställa sig själv och förstärka egenskaper för att den som ser bilden ska uppfatta den på ett visst sätt.

Verkstad: Efter visningen får eleverna fotografera sig själva genom att ta hjälp av någon klasskamrat, fotografierna används för att skapa självporträtt vid andra besöket. Eleverna får då göra att självportätt i kollageteknik som framställer dem precis som de är eller skulle vilja vara!

Syfte: Att öka elevernas insikt om bilders kommunikativa förmåga och därigenom öva deras kritiska tänkande kring bilder i sociala media och reklamsammanhang. Samt att själva öva på att bli medvetna bildskapare.

Fakta:
För åk 6 - gymnasiet
Tidsåtgång: 90 minuter
Antal tillfällen: 2
Verkstadsmaterial: kamera, kollagematerial.