Se på mig!

åk 6 – gymnasiet

Selfies är ingen ny företeelse även om ordet är relativt nytt. Självporträtt har människor skapat i alla tider. I visningen ser vi både på Bror Hjorths och andra konstnärers verk samt på reklam- och massmediala bilder och bilder från sociala medier. Vi tar hjälp av Cindy Shermans klassiska svit av fotografier ”film stills” och ser närmare olika roller gestaltas på bild. Vi anlägger även ett genusperspektiv och ser på hur olika män och kvinnor porträtteras vad gäller kameravinklar och kroppsspråk både i konsten och i reklam- och reportagefotografi. Eleverna får även själva reflektera över vilka signaler de sänder ut i bilderna de tar.

Verkstad: Efter visningen får eleverna fotografera sig själva med hjälp av någon klasskamrat. Vi uppmuntrar till ett lekfullt förhållningssätt till fotograferingen och att testa roller i bilden de tar. Här får de praktisk erfara hur kameravinklar och kroppsspråk påverkar den färdiga bilden. När alla elever fotograferat sin bild får de en kortare rast varefter de får börja göra en bild med kollage där det utskriva fotografiet av dem själva är en del, och resten av bilden byggs upp av bilder från böcker och tidningar. Budskapet som fotografiet förmedlar förstärks ytterligare med hjälp av det sammanhang som skapas i kollaget.

Syfte: Att öka elevernas insikt om bilders kommunikativa förmåga och därigenom öva deras kritiska tänkande kring bilder i sociala media och reklamsammanhang. Samt att själva bli mer medvetna bildskapare.

Fakta:
Tidsåtgång: 120 minuter
Antal tillfällen: 1
Verkstadsmaterial: kamera, kollagematerial

Bokning och info

Visning och verkstad är gratis och erbjuds för barn från 4 år upp t.o.m. gymnasiet.
Bokning sker på Uppsala kommuns hemsida för Utbudsbokning utbudsbokningen.uppsala.se

Vill du rådgöra med oss inför din bokning så nås vi på telefon
018-567030 (vardagar kl 9-13) eller på pedagogik@brorhjorthshus.se