Människan som motiv – Kroppen

Åk 4 till och med gymnasiet

Den största delen av Bror Hjorths konst föreställer människor. Modellstudier av människor i helkroppsformat eller porträttstudier. I det här programmet ser vi på människan ur ett konstnärligt perspektiv. Hur är egentligen människokroppen uppbyggd? Vi studerar Bror Hjorths modellstudier tillsammans och talar om kroppens anatomi och reflekterar över varför så många av hans skulpturer är nakna?

Verkstad: Här får eleverna själva forma en skulptur av lera föreställande en människa i helkroppsformat. I visningen tittar vi på kroppsspråk, skulpturerna som eleverna gör uppmuntras även de att förmedla en känsla eller rörelse med sitt kroppsuttryck. Vi avslutar med att tillsammans titta på elevernas skulpturer.

Syfte: Att eleverna ska få god kännedom om kroppens proportioner genom en konstnärlig synvinkel. Samt att de ska få öva på att uttrycka sig i skulptur.

Fakta:
För elever åk 4 – gymnasiet
Tidsåtgång: 90 minuter
Antal tillfällen: 1
Verkstadsmaterial: Lera
Gratis!