Superhjältar och normer

åk 2 – 5

Med utgångspunkt i ett antal av Bror Hjorths tavlor samtalar vi om samhällets normer kring genus. Vi resonerar både utifrån konstverken och elevernas egna erfarenheter om genus och normer. Vi tittar på Näcken och pratar om superkrafter och funderar hur det kommer sig att de flesta superhjältarna är killar.

Verkstad: I verkstan får eleverna teckna och måla sina egna normbrytande superhjältar, utifrån det vi pratat om under visningen.

Syfte: Att eleverna på ett roligt sätt ska förstå att normer är en social konstruktion och inget konstant. Normerna kan vi förändra tillsammans.

Fakta om temat

Tidsåtgång: 90 minuter
Antal tillfällen: 1
Verkstadsmaterial: Kol och temperafärger på blått växtpresspapper

Bokning och info

Visning och verkstad är gratis och erbjuds för barn från 4 år upp t.o.m. gymnasiet.
Bokning sker på Uppsala kommuns hemsida för Utbudsbokning utbudsbokningen.uppsala.se

Vill du rådgöra med oss inför din bokning så nås vi på telefon
018-567030 (vardagar kl 9-13) eller på pedagogik@brorhjorthshus.se