Människan som motiv – Porträtt

Åk 4 till och med gymnasiet

Den största delen av Bror Hjorths konst föreställer människor. I det här programmet ser vi på människan ur ett konstnärligt perspektiv i stället för att fokusera på om ett utseende uppfattas som fult eller snyggt. Vi talar om ansiktets proportioner och prövar att beskriva ansiktet som ett landskap och jämför olika porträtt som Bror Hjorth skapat. Vi pratar också om hur man kan påverka uttrycket i ett ansikte.

Vid andra tillfället ser vi på färgens betydelse för vårt intryck av porträtten.

Verkstad: Här plockar vi fram speglar och eleverna får göra självporträtt av lera. Vid andra tillfället pratar vi om hur man blandar hudfärger och eleverna får måla sina porträtt. Vi avslutar med att tillsammans titta på och prata om elevernas skulpturer.

Syfte: Att eleverna ska få god kännedom om ansiktets proportioner genom en konstnärlig synvinkel. Samt att de ska få öva på att uttrycka sig i skulptur.

 

Fakta om temat

Tidsåtgång: 90 minuter
Antal tillfällen: 2
Verkstadsmaterial: Lera samt temperafärg.

Bokning och info

Visning och verkstad är gratis och erbjuds för barn från 4 år upp t.o.m. gymnasiet.
Bokning sker på Uppsala kommuns hemsida för Utbudsbokning utbudsbokningen.uppsala.se

Vill du rådgöra med oss inför din bokning så nås vi på telefon
018-567030 (vardagar kl 9-13) eller på pedagogik@brorhjorthshus.se