Bror Hjorthföreningens folkmusikstipendium

Bror Hjorthföreningens folkmusikstipendium

delas ut för att erinra om Bror Hjorths stora intresse och insatser för svensk folkmusik. Stipendiet delas sedan 2011 ut vartannat år.

Med stipendiet vill Bror Hjorthföreningen uppmuntra unga spelmän och folkmusiker och visa den svenska folkmusikens betydelse som musikaliskt uttryck för solospel på instrument och för sång.

Inför varje beslutstillfälle inbjuds de musikhögskolor som har musikerutbildning med inriktning på svensk folkmusik att föreslå högst tre kandidater. Svensk folkmusik kan också ingå som inriktning inom individuell studiegång inom musikerutbildning i Göteborg, Malmö och Stockholm. Till stöd för förslagen ska videoinspelning eller motsvarande bifogas.

Stipendiet utses av en jury vald av Bror Hjorthföreningen.

I stipendiet ingår, förutom stipendiesumman, också en konsert på Bror Hjorths Hus. Stipendiesumman bestäms inför varje beslutstillfälle.

Tidigare stipendiater:

 • 2023 – Sofia Hultqvist Kott
 • 2021 – Nichelle Johansson (konsert i Bror Hjorths på YouTube)
 • 2019 – Sandra Arvman
 • 2017 – (Ingen stipendiat utsågs)
 • 2015 – Sara Karlsson, fiol
 • 2013 – Elin Jonsson, fiol
 • 2011 – Josefina Paulson, nyckelharpa
 • 2010 – Lena Jonsson
 • 2009 – David Eriksson
 • 2008 – Magnus Holmström
 • 2007 – Joel Bremer
 • 2006 – Hanna Wiskari