Bror Hjorthföreningen – minnesgåva och gåvofond

Minnesgåva

En minnesgåva till Bror Hjorthföreningens gåvofond stärker föreningens möjligheter att verka för museets utveckling, för att förhöja upplevelsen av museibesöket och för ökad förståelse och intresse för Bror Hjorths konst och hem.

Minnesgåvan sätts in på bankgiro 5323-9760.
Ange den avlidnes namn, begravningsbyrå eller annan adress och givarens namn.

Gåvofond

Bror Hjorthföreningens gåvofond tar gärna emot en gåva för att hedra någon som fyller år eller vid något jubileum.

Gåvan sätts in på bankgiro 5323-9760.
Ange vad som firas.