Bror Hjorthföreningen
-stödjande företag

Låt ditt bidrag till kulturen synas!


Företag kan vara stödjande medlemmar och betalar 1.400 kr/år.

Som stödjande medlem bidrar du till museets och föreningens verksamhet, inte minst till de stipendier som föreningen delar ut inom konst, folkmusik och konstpedagogik. Ditt företag bjuds in till ett speciellt evenemang varje år. Och självklart finns företagsnamnet anslaget i museet, här på föreningens sida och i verksamhetsberättelsen.

Glöm inte bort att museet kan ge dig och dina arbetskamrater eller dina kunder en spännande, rolig och inspirerande upplevelse. Tillsammans med museets erfarna och kunniga konstpedagoger kan ni till exempel samarbeta kring några konstnärliga övningar, bekanta er med konsten i museet och äta och dricka något. Lokalerna kan också hyras för möten eller kundträffar.

Föreningens stödjande företag är särskilt välkomna!

Bror Hjorthföreningens stödjande företag 2020:

Advokatfirman Tomas Matsson AB
Arcum Arkitektkontor AB
Arne Skoglund Fastigheter AB
Bolander & Co
Didner & Gerge Fonder AB
Eklundshof AB
HSB Uppsala
ICA Nära Folkes livs
ICA Torgkassen
Ingemar Rääf Bygg AB
Mollbrinks Konsthandel AB
Sallén Elektriska AB
ShBygg AB
TEXTAB Reklamproduktion
Uppsala Färg AB

Aktuella dokument:
Verksamhetsberättelse 2018
Ekonomisk rapport 2018
Föreningens stadgar