Bror Hjorthföreningens teckningsstipendium

Bror Hjorthstipendiet för unga tecknare

är avsett att uppmuntra lovande unga tecknare vid landets konsthögskolor och Konstfack. Ett syfte med stipendiet är också att framhäva teckningens betydelse för Bror Hjorth och som självständigt konstnärligt uttrycksmedel, samt påminna om Bror Hjorths gärning som professor i teckning vid Konstakademien.

Stipendiet delas har tidigare delats ut årligen, men från och med 2012 vartannat år, till en elev på någon av landets fem konsthögskolor. Två kandidater nomineras av vardera skolas lärare. Stipendiaten utses av en jury bestående av representanter från Bror Hjorthföreningen och Bror Hjorths Hus. I stipendiet ingår, förutom stipendiesumman på 25.000 kronor, också en utställning på Bror Hjorths Hus.

Stipendiet har tidigare tilldelats:

 • 2022 – Hugo Hernqvist
 • 2020 – Frederikke Jul Vedelsby
 • 2018 – Laleh Kazemi Veisari
 • 2016 – Mattias Eliasson
 • 2014 – Emelie Sandström
 • 2012 – Cecilia Hultman
 • 2011 – Madelaine Sillfors
 • 2010 – (Ingen stipendiat utsågs)
 • 2009 – Sanna Wallgren
 • 2008 – Hertha Hanson
 • 2007 – Tobias Törnqvist
 • 2006 – Åsa Norberg
 • 2005 – Sanna Gabrielson
 • 2004 – Fritz Quasthoff
 • 2003 – Henric Westlund
 • 2002 – Ann Böttcher
 • 2001 – Jenny Granlund
 • 2000 – Kristoffer Nilson
 • 1999 – Veronica Brovall
 • 1998 – Annelie Aaltonen
 • 1997 – Pelle Perlefelt
 • 1996 – Filippa von Krusenstjerna
 • 1995 – Ingela Svensson
 • 1994 – Klara Kristalova
 • 1993 – Katarina Pettersson
 • 1992 – Karin Wikström