Vill du arbeta med konst och skapande med har inte möjlighet att resa till Bror Hjorths Hus?

Just nu sätter coronapandemin käppar i hjulet för många av de aktiviteter som vi gillar och tidigare tagit för självklara. För att kunna fortsätta att erbjuda konstpedagogik till skolorna även i dessa tider har Bror Hjorths Hus tagit fram tre olika digitala visningar där vi kan mötas digitalt.

Vi använder mötesplattformen zoom och skickar en inbjudan till din mejl i god tid innan din inbokade visning. Det är enkelt att följa länken och så ses vi på skärmen! Det du behöver är möjligheten att visa din skärmbild stort i klassrummet så att alla elever ser och hör bra.

Visningarna avslutas med att klassen får en skapande uppgift som anknyter till temat vi pratat om. Det egna skapandet sker under ledning av dig som är klassens lärare.

Gratis för skolor i Uppsala kommun.

 

Bokning sker via mejl: bokning@brorhjorthshus eller per telefon 018-567030.

Uppge skolans namn, klass, antal elever, ditt namn och mobilnummer samt önskemål om dagar och tider för visningen.