Vill du arbeta med konst och skapande men har inte möjlighet att resa till Bror Hjorths Hus?

Bror Hjorths Hus har tagit fram tre olika visningar där vi möts digitalt. Vi använder mötesplattformen Zoom och skickar en inbjudan till din mejl i god tid innan din inbokade visning. Det är enkelt att följa länken och så ses vi på skärmen! Det du behöver är möjligheten att visa din skärmbild stort i klassrummet så att alla elever ser och hör bra.

Visningarna avslutas med att klassen får en skapande uppgift som anknyter till temat vi pratat om. Det egna skapandet sker under ledning av dig som är klassens lärare.

Gratis för skolor i Uppsala kommun.

Bokning och info
Bokning sker på Uppsala kommuns hemsida för Utbudsbokning utbudsbokningen.uppsala.se

Vill du ha råd om vilket tema du ska välja eller ha hjälp med att genomföra din bokning så nås vi på telefon
018-567030 (vardagar kl 9-13) eller på pedagogik@brorhjorthshus.se

Bokningsansvarig Anette Lundquist eller museilektor Maria Malmberg-Wallin finns på plats för att hjälpa dig.