Bror Hjorth – Vad händer sen?

Digital pedagogik i klassrummet

För förskoleklass – åk 3.
Passar bäst för grupper som inte redan besökt museet.
30-40 minuter
Gratis!

Med utgångspunkt i fyra av Bror Hjorths tavlor får barnen bekanta sig med konstnären och få en utökad insikt om bilden som språk. Via den digitala plattformen Zoom kommer en konstpedagog från Bror Hjorths Hus att ha direktkontakt med eleverna i klassrummet. Ni behöver ha möjlighet att visa bilden på storskärm så att alla elever kan se och höra bra. Vi blandar live-prat med inspelade presentationer av konstverken. I slutet av visningen ger konstpedagogen barnen en skapande uppgift att göra under ledning av sin lärare i klassrummet. Det egna skapandet uppmuntrar eleverna att själva fantisera om vad som händer efter ögonblicket som skildras i de tavlor av Bror Hjorths som de sätt i visningen.

Till det egna skapandet behövs:

  • Utskrifter av Bror Hjorths bilder att ha i klassrummet så barnen minns motiven
  • Tjockt papper att måla på med vattenfärg
  • Kol, om ni har. Annars kan barnen skissa med blyerts eller måla med temperafärg direkt.
  • Temperafärger (vattenfärger)