Etik och moral i Bror Hjorths konst

Digital pedagogik i klassrummet

åk 7 – gymnasiet
30-40 minuter
Gratis!

Livestreamad lektion i Bror Hjorths Hus för dig och din klass. En konstpedagog möter klassen och varvar livekontakt med förinspelade presentationer av ett urval av Bror Hjorths konstverk. Med utgångspunkt i dem pratar vi om etik och moral. Vad är okej att göra konst av? Gick Bror Hjorth över gränsen? Hur ser könsroller ut i Bror Hjorths konst? Skiljer de sig från dagens reklam- och massmediebilder?

Eleverna får reflektera över olika frågeställningar tillsammans i mindre grupper. I slutet av lektionen ger konstpedagogen en skapande uppgift till klassen som tar ca 45 minuter att genomföra, inkl. genomgång av elevernas bilder. Uppgiften ansluter till visningens tema och genomförs av klassens lärare. Uppgiften görs med fördel i direkt anslutning till besöket men kan även göras vid ett annat tillfälle.

Till det egna skapandet behövs:

  • Vitt papper, gärna lite tjockare att skapa bilden på
  • Blyertspenna att skissa med
  • Limstift
  • Saxar (men det går också bra att riva papper)
  • Kollagematerial te.x. dagstidningar, veckotidningar, färgade papper eller annat papper som ni har tillgängligt.