Hugo Hernqvist
Teckningsstipendiat 2022

10 Sep - 9 Okt

Hugo Hernqvist, mottagare av Bror Hjorthföreningens teckningsstipendium 2022, utbildar sig på HDK-Valand i Göteborg. 

Bror Hjorthföreningens teckningsstipendium är avsett att uppmuntra lovande unga tecknare vid landets konsthögskolor och Konstfack. Ett syfte med stipendiet är också att framhäva teckningens betydelse för Bror Hjorth och som självständigt konstnärligt uttrycksmedel, samt påminna om Bror Hjorths gärning som professor i teckning vid Konstakademien.

Stipendiet delas fr o m 2012 ut vartannat år till en elev på någon av landets fem konsthögskolor. Två kandidater nomineras av vardera skolas lärare. Stipendiaten utses av en jury bestående av representanter från Bror Hjorthföreningen och Bror Hjorths Hus. I stipendiet ingår, förutom en stipendiesumma, också en utställning på Bror Hjorths Hus.

Utställningen är ett samarbete med museets vänförening Bror Hjorthföreningen.