Hugo Hernqvist – Sökord
Teckningsstipendiat 2022

10 Sep - 9 Okt

Hugo Hernqvist, mottagare av Bror Hjorthföreningens teckningsstipendium 2022, utbildar sig på HDK-Valand i Göteborg. 

”Mitt teckningsarbete börjar med att jag samlar på bilder från fotoalbum och digitala bildarkiv. I bildarkiven slår jag på olika sökord som åker, sanering, beta, pilträd. Sökresultaten speglar mina intresseområden men är också avhängiga på vilka sökord en arkivarie angivit en specifik bild. På så sätt kommer jag i kontakt med bilder som ringar in det jag är intresserad av men som också leder till nya oväntade associationer. En sökning på åker kan ge bilder på ett järnvägsbygge eller en skånsk militärövning.

När jag sedan tecknar utgår jag från dessa bilder. Det finns något skönt avskalat med att teckna med grafit på papper. Jag skissar aldrig utan börjar i en ände av bilden och tecknar slumpmässigt vidare. Jag tycker om att titta noga på någonting och sedan själv bli överraskad av bilden jag tecknat. På samma sätt som med resultaten från mina sökord så är det det oväntade, slumpartade som lockar mig till tecknandet.”

Läs hela Hugo Hernqvists text

Bror Hjorthföreningens teckningsstipendium är avsett att uppmuntra lovande unga tecknare vid landets konsthögskolor och Konstfack. Ett syfte med stipendiet är också att framhäva teckningens betydelse för Bror Hjorth och som självständigt konstnärligt uttrycksmedel, samt påminna om Bror Hjorths gärning som professor i teckning vid Konstakademien.

Stipendiet instiftades 1992 och var till en början årligt, men delas sedan 2012 ut vartannat år till en elev på någon av landets fem konsthögskolor. Två kandidater nomineras av vardera skolas lärare. Stipendiaten utses av en jury bestående av representanter från Bror Hjorthföreningen och Bror Hjorths Hus. I stipendiet ingår, förutom en stipendiesumma, också en utställning på Bror Hjorths Hus.

Utställningen är ett samarbete med museets vänförening Bror Hjorthföreningen.