Catja Tonberg
Teckningsstipendiat 2024

7 Sep - 6 Okt

Catja Tonberg, mottagare av Bror Hjorthföreningens teckningsstipendium 2024, går sista året på masterutbildningen i Fri konst på HDK-Valand i Göteborg. 

Utställningen invigs lördag 7 september kl 14.00.

Bror Hjorthföreningens teckningsstipendium är avsett att uppmuntra lovande unga tecknare vid landets konsthögskolor och Konstfack. Ett syfte med stipendiet är också att framhäva teckningens betydelse för Bror Hjorth och som självständigt konstnärligt uttrycksmedel, samt påminna om Bror Hjorths gärning som professor i teckning vid Konstakademien.

Stipendiet instiftades 1992 och var till en början årligt, men delas sedan 2012 ut vartannat år till en elev på någon av landets fem konsthögskolor. Två kandidater nomineras av vardera skolas lärare. Stipendiaten utses av en jury bestående av representanter från Bror Hjorthföreningen och Bror Hjorths Hus. I stipendiet ingår, förutom en stipendiesumma, också en utställning på Bror Hjorths Hus.

Utställningen är ett samarbete med museets vänförening Bror Hjorthföreningen.