Interiörbild av gallerigången med Bror Hjorths målningar och skulpturer

Om samlingen

Vårda, bevara och tillgängliggöra

I museets samlingar ingår närmare tolvhundra konstverk av Bror Hjorth – målningar, skulpturer, reliefer, teckningar och grafiska blad. Samlingen är den största och mest representativa av Bror Hjorths konst, med verk från konstnärens hela verksamma tid. I samlingen finns både färdiga konstverk och skisser till de flesta av Bror Hjorths offentliga uppdrag. Museet ger en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Konstsamlingen består av verk som tillhör Bror Hjorthstiftelsen eller Bror Hjorthföreningen, samt privatpersoner och institutioner som deponerar verk av Bror Hjorth i museet. Bror Hjorthstiftelsens uppdrag är att vårda, bevara och tillgängliggöra dessa verk i museiform.

Museet har förutom Bror Hjorths konst också ett mindre antal konstverk av andra konstnärer, samt ett fotoarkiv med bilder på Bror Hjorth och hans konst. En del av dessa bilder är digitaliserade.

Här nedan kan du se några verk som ingår i museets samling, fler finns under rubriken Bror Hjorth.