Bror Hjorths konst – ett levande material

I museets samlingar ingår närmare tolvhundra konstverk av Bror Hjorth – målningar, skulpturer, reliefer, teckningar och grafiska blad. Samlingen är därmed den största och mest representativa av Bror Hjorths konst, med verk från konstnärens hela verksamma tid. Dessutom ingår ett mindre antal konstverk av andra konstnärer. Museet har också ett fotoarkiv med bilder på Bror Hjorth och hans konst. En del av dessa bilder är digitaliserade. Bror Hjorthstiftelsens uppdrag är att vårda, bevara och tillgängliggöra dessa verk i museiform.

Bror Hjorths Hus har inga egna pågående forskningsprojekt, men hjälper gärna externa forskare och studenter att ta fram material och besvara frågor, samt komma med idéer på lämpliga uppsatsämnen som är relaterade till Bror Hjorths liv och konst.

Bror Hjorthföreningen ger ibland tryckbidrag till uppsatser eller forskningsartiklar som kan fördjupa och bredda bilden av Bror Hjorths konst och liv eller Bror Hjorths Hus och dess verksamhet.