Kubistisk flicka, 1921

Kubistisk flicka är gjord efter levande modell i naturlig storlek. Flickan står naken med ena benet placerat lite framför det andra och med händerna stadigt på höfterna. Bror Hjorth har förenklat och renodlat kroppens olika former. De har fogats ihop till en rytmisk helhet, en kubistisk dräkt. Ibland samspelar de klossartade delarna för att påminna om kroppens ursprungliga form. Fastheten och rundningen i flickans bröst visas var för sig, och baktill är den ena skinkan rundad utåt i rummet och den andra i planet.

Om skulpturen skrev Bror Hjorth så här i sin självbiografi Mitt liv i konsten (1967):

I Clamart modellerade jag en staty i lera. Jag kallade den Kubistisk flicka och sökte med onaturalistiska former uttrycka flickans karaktär. Jag hade modell och tyckte jag lyckats bra. Gösta Adrian Nilsson som hört ryktas om den kom en dag på besök och sade nedlåtande: ”Ni menar visst att flickan ser sån ut.” Till min skam måste jag erkänna att jag faktiskt ansåg det. Det var givetvis min egen pri­vata kubism, och den hade inga anspråk på att bli med i finare sällskap. Men jag är fortfarande mycket glad över den. Det är mitt gesällprov, och den hör till de få saker jag är helt nöjd med. Tyvärr har man ännu inte fått syn på den. Men mor tyckte om den och det gladde mig.

 

Bild på Bror Hjorths skulptur Kubistisk flicka, 1921

Kubistisk flicka, 1921