Lena Lervik & Thomas Qvarsebo – Skulptörparet

3 Dec - 29 Jan

Lena Lervik och Thomas Qvarsebo – Skulptörparet

Lena Lervik (f. 1940) har under hela sitt konstnärskap gestaltat kvinnor; som mödrar, gudinnor och madonnor. Moderskapet, fruktbarheten och det kvinnliga väsendet är centrala teman i hennes skulpturer. Vanligen arbetar hon i terracotta och lera, men många skulpturer har också gjutits i brons. Hennes skulpturer återfinns i ett flertal kyrkor och runt om i Sverige i offentliga miljöer.

Thomas Qvarsebos (f. 1947) skulpturer bär spår av antiken, arkitekturen och intresse för den mänskliga kroppen. Han har utfört porträttskulpturer såväl som friskulpturer ofta i corténstål eller brons men på senare tid också i rostfritt och plexiglas. Hans skulpturer finns på många platser i det offentliga rummet. I Uppsala står hans skulptur ”Glunten och magistern” i Carolinabacken.

De pratar ofta med varandra om sina skulpturer, ger varandra sin syn på den andres arbeten. Sällan har de ställt ut tillsammans, men i vinterns utställning möts deras skulpturer i samma rum.