Utställningsbild Sara-Vide Ericson

Sara-Vide Ericsson
The Marsh Report

3 Feb - 18 Mar

Som alltid är upplevelsen en viktig del i Sara-Vide Ericsons konst; att hon själv erfarit varje målning rent fysiskt innan den har tagit form. Tänkt, besökt, dokumenterat och tagit in. Det är så en viktig del av arbetsprocessen ser ut. Det är också därför vi alla kan känna igen oss i en målning av Sara-Vide Ericson. Det blir så mycket mer än en torr rapport från myren. Istället inbjuds du att känna gungflyn.

I utställningen ’The Marsh Report’ är den avbildade människan mindre direkt förekommande än i tidigare serier av målningar, men hotet om hennes närvaro är starkt påtagligt. I målningen ’The Assistant’ speglas himlens höjd i den grå vattenytan samtidigt som vi under ytan skönjer den döda materian och det oändligt fördolda, i vilken det reflekteras en ansiktslös gestalt omgärdad av vibrerande våtmarksväxter. Måleriet blir en fysisk upp-levelse för oss betraktare och vi leds ut på myren.

Det finns många lager i Sara-Vide Ericsons målningar. De känns. De utforskar naturen och vad den står för i det mänskliga psyket, skeenden, samt de reella platserna bakom alla målningar. I ’The Marsh Report’ är skådeplatsen ett myrkomplex som likt en mosaik av kärr och mossar sträcker sig genom skogen i närheten av Sara-Vides ateljé i Hälsingland. Myren, som varken är fast mark eller vatten, med all sin inneboende mystik, ogästvänlighet och otillgänglighet. En skogens katedral, där himlen och jorden står i förbindelse med varandra och som genom dessa målningar kan uppfattas både förförande och bottenlöst farlig.