Lars Tunbjörk

2 Dec - 28 Jan

Fotografen Lars Tunbjörk (1956-2015) såg Sverige som få andra. Hans kameraöga var skarpt avslöjande och ironiskt, men inte utan ömhet. Han såg landet ur periferins perspektiv.

Från Borås sträckte sig Lars Tunbjörks karriär ut över hela världen. Hans sätt att se blev så kraftfullt att man talade om en ”tunbjörkare” som vore det en egen genre. Det är fotografi som berättelse, dokumentation och enastående konst.

Lars Tunbjörk skapade en helt egen fotografisk stil. Den genomsyrade alla hans bilder, oavsett om det rörde sig om foton av hemstaden Borås, det svenska landskapet och dess olika årstider, kontorsmiljöer eller modeller i Paris. Med en säregen blick, tålamod och passion dokumenterade han vardagen i skarp blixtbelysning.

Lars Tunbjörks började som pressfotograf och 1982 fick han utmärkelsen Årets fotograf. Det stora genombrottet kom drygt tio år senare med fotoboken Landet utom sig – en både roande och oroande dokumentation av svensk vardag runt decennieskiftet 1990. Ett urval av dessa fotografier visas i utställningen. I serierna Home, från slutet av 1990-talet och början av 2000-talet, och den senare Vinter, fortsatte Tunbjörk sitt utforskande av miljöer bortom det storslagna.

Lars Tunbjörks bilder rör sig över ett brett känslospektrum från det glada till det sorgsna, det livfulla till det melankoliska. Genom hans lins och med en osvikliga känslan för färg, form och komposition suddas gränserna mellan vackert och fult ut. Tunbjörk har i sina bilder sammanfört sin subjektiva blick med en objektiv samhällsskildring många kan känna igen sig i. Hans bilder är dokumentära och samtidigt berättande, med stor känsla för sitt motiv och avgränsning.

Utställningen produceras i samarbete med Lars Tunbjörks stiftelse

OBS! Bilderna i galleriet är beskurna