Laleh Kazemi Veisari
Porous Red Dust

1 Sep - 30 Sep

Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat 2018

Laleh Kazemi Veisari (född 1983) är Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat 2018. Hon går masterprogrammet på Konstfack. I sina teckningar har hon bland annat utgått från NASA:s  pågående dokumentation av planeten Mars.

Teckningsstipendiet är avsett att uppmuntra lovande unga tecknare vid landets konsthögskolor och Konstfack. Ett syfte med stipendiet är också att framhäva teckningens betydelse för Bror Hjorth och som självständigt konstnärligt uttrycksmedel, samt påminna om Bror Hjorths gärning som professor i teckning vid Konstakademien.

Stipendiet delas fr o m 2012 ut vart annat år till en elev på någon av landets fem konsthögskolor. Två kandidater nomineras av vardera skolas lärare. Stipendiaten utses av en jury bestående av representanter från Bror Hjorthföreningen och Bror Hjorths Hus. I stipendiet ingår, förutom stipendiesumman, också en utställning på Bror Hjorths Hus.