Jonathan Josefsson OLLIO
Evigt sökande

9 Sep - 15 Okt

Med grunden i graffitimåleri har Jonathan Josefsson OLLIO (född 1978) experimenterat sig fram i sitt konstnärskap.  Idag jobbar han med många olika material, tekniker och uttryck. I utställningen ”Evigt sökande” blandas tuftade mattor med måleri på duk och en unik väggmålning.

Graffitimåleriets snabbhet, färgrikedom och variation framgår tydligt i Jonathan Josefssons arbeten. Arbetet är lekfullt och improviserat, men med en idé om slutresultatet. Sedan utbildningen på HDK-Valand i början av 2000-talet har OLLIO gjort tuftade mattor med samma utgångspunkt och tillvägagångssätt. I utställningen blandas dessa textila uttryck med målningar. Dessutom gör OLLIO en målning direkt på museets konsthallsvägg.

Utomhusmåleriet är fortfarande en stor del av OLLIOs konstnärskap och något som han ofta gör både i form av offentliga uppdrag och på eget initiativ för sin egen skull. Vissa platser återkommer han till flera gånger om året. Det är en del av konstnärskapet som är svårt att visa i utställningsform. Därför ger OLLIO, på eget förlag, ut böcker där han dokumenterat sina väggmålningar.

Jonathan Josefsson har ställt ut flitigt runt om i Sverige och gjort ett stort antal offentliga gestaltningar på skolor, förskolor, sjukhus med mera.