Hertha Hanson
Återkomst

21 Okt - 26 Nov

Den tidigare teckningsstipendiaten Hertha Hanson återkommer till Bror Hjorths Hus. Under de femton år som gått sedan hennes senaste utställning i museet har figurativa teckningar bytts mot stora abstrakta målningar.

Hertha Hanson tilldelades Bror Hjorthföreningens teckningsstipendium för unga tecknare 2008. Då gick hon sista året på Konsthögskola i Malmö och teckningarna som visades i utställningen i Bror Hjorths Hus var figurativa blyertsteckningar på akrylgrundad MDF-skiva.

Nu, 15 år senare, har Hertha Hanson bjudits in under rubriken Återkomst för att visa var hennes konstnärskap befinner sig idag. Och det skiljer sig uttrycksmässigt ganska mycket från senast. Sedan drygt tio år tillbaka arbetar Hertha Hanson med abstrakt måleri på stora dukar i en lång serie där varje målning bygger på erfarenheter från den föregående. Kvar finns ett intresset för existensen, det mänskliga och tidens gång.

”Mitt måleri kretsar kring varande och förändring. Att måla är ett sätt för mig att vara med materian. Jag upplever världen full av lager, spår och materia. I måleriet får jag möta allt det. Målningarna uppstår i mötet mellan människans språk och materialens språk. Där vill jag vara. Jag vill vara med materian, i dess långsamma förändring och min. Aldrig färdig, aldrig framme. Hela tiden i förändring.”
(Hertha Hanson, juni 2023)

Hertha Hanson är född 1980 i Lund och bor och arbetar i Karlstad. Hon har en masterexamen från Konsthögskolan i Malmö och har ställt ut på många museer, konsthallar och gallerier runt om i Sverige.