Hertha Hanson
Återkomst

21 Okt - 26 Nov

”Mitt måleri kretsar kring varande och förändring. Att måla är ett sätt för mig att vara med materian. Jag upplever världen full av lager, spår och materia. I måleriet får jag möta allt det. Målningarna uppstår i mötet mellan människans språk och materialens språk. Där vill jag vara. Jag vill vara med materian, i dess långsamma förändring och min. Aldrig färdig, aldrig framme. Hela tiden i förändring.”
(Hertha Hanson, juni 2023)

Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat 2008 återkommer och visar vad hon gör just nu. Hertha Hanson är född 1980 i Lund och utbildad på konsthögskolan i Malmö. Under de senaste tio åren har hon arbetat med stora abstrakta målningar.