Hanna Beling
Öga mot öga

30 Nov - 26 Jan

Hanna Beling (född 1972) arbetar främst med skulptur. Porträtt, barn och djur är återkommande motiv. Flera av hennes konstverk finns i Uppsalas offentliga miljö, bland annat har hon gjort minnesmärket över Fadime vid Fyrisån, grisen utanför Biotopia och den lilla Chihuahuan som står i mitt i stadsskogen. Oavsett skala är det konst som syns. I Bror Hjorths Hus visas skulpturer föreställande barn och djur.

Genom historien är det oftast män som porträtterats för att hamna på podier i det offentliga rummet. Det är mera sällsynt att kvinnor porträtteras på detta sätt. För att inte tala om de djur som vi delar jorden med och som i flera fall snart bara finns kvar som ett minne.

Hanna Belings har hittat ett helt eget uttryck. Hon jobbar ofta i vax och paraffin och bygger långsamt sina skulpturer inifrån och ut. Flera av hennes skulpturer gjuts sedan i aluminium, brons och silikon. Hennes skildringar av djur är precist och omsorgsfullt utförda och är sprungna ur glädje och djup fascination inför alla gåtfulla varelser som befolkar vår värld. Djurfigurerna har ofta något hjälplöst och skört över sig, men blickar samtidigt rättframt med sina ögon av stenar som gnistrar. Utmärkande för hennes skulpturer av människor, porträtt och barn, är att de ofta har olika rekvisita som klädsel, hår, huvudbonader, spetsar. Inte sällan förändrar hon skalan för att utforska vad som händer med uttrycket.

Hanna Beling bor och är uppvuxen i Uppsala. Utställningen ”Öga mot Öga” är hennes hittills största i hemstaden. Efter sin utbildning på Kungliga Konsthögskolan tilldelades hon 2011 stipendiet Anna-Lisa Thomson till minne. Hennes skulpturer finns på olika platser över hela landet.