Gittan Jönsson
Nu eller alltid

14 Jun - 27 Aug

I sin konst har Gittan Jönsson (född 1948) konsekvent arbetat med ämnen som jämställdhet, orättvisor och olika levnadsvillkor. Ibland med en politisk udd, alltid genom att betrakta samtiden. Penseln och pennan riktas mot maktens män, skeenden i samhället, utsatthet och de olika villkor vi lever under beroende på varifrån vi kommer, vilket kön vi har och samhällets nedärvda normer. Alltid med ett engagemang för de svaga och utsatta. Med skärpa och rättframhet och utan att väja för tunga ämnen skildrar hon svåra händelser långt bort och nära utan att tumma på värme och empati. Så är det nu och så har det alltid varit.

Utställningen ”Nu eller alltid”  gör nedslag i Gittan Jönssons långa och stora konstnärskap med fokus på de senaste fem åren, men som utställningstiteln anger kunde den lika gärna spänna över ett större tidsspann.