Bild på träskulptur.

Elsa Danson Wåghals

25 Maj - 25 Aug

Utställningen invigs lördag 25 maj kl 13 av Stefan Hammenbeck, konstintendent på Östergötlands museum.

Elsa Danson Wåghals (1885-1977) började studera konst i mitten av 1910-talet. 1920 lämnade hon jobbet som telegrafföreståndare och begav sig ut i Europa, till Frankrike, Italien och England, för att helt ägna sig åt konst. I slutet av 1920-talet studerade hon skulptur med Antoine Bourdelle som lärare. Samma lärare som Bror Hjorth haft i början av samma årtionde. Hon tog starka intryck av Ossip Zadkine och dennes skulpturer i trä och sten, arkaiska, abstraherade former. Det blev också studier för André Lhote och tillsammans med andra av Lhotes elever visades några av hennes verk nyligen på Waldemarsudde. Under 1930- och 1940-talet deltog Elsa Danson Wåghals i samlingsutställningar runt om i världen och verkar ha blivit någorlunda etablerad i det svenska konstlivet. Men efter hennes död 1977 föll konstnärskapet snart i glömska. Det är nu dags att väcka det till liv igen.

Verken i utställningen är inlånade från Östergötlands museum, som fått flera hundra verk donerade till sig.