Birgit Broms

28 Nov - 24 Jan

Sena skisser, collage och akvareller

28 november 2020 – 24 januari 2021

Genom ett lika finstämt som undersökande måleri ägnade Birgit Broms (1924-2008) ett helt liv åt att utforska en mycket begränsad motivkrets: skridskoåkare, husfasader, porträtt. Vinterns utställning på Bror Hjorths Hus ger en koncentrerad inblick i Broms sena produktion, med fokus på skisser, collage och akvareller.

Birgit Broms har med sina skridskoåkare en speciell plats i den svenska 1900-talskonsten. Från slutet av sextiotalet arbetade hon oavbrutet med motivet, som blivit närmast synonymt med hennes konstnärskap. En lika viktig del av Broms produktion är skildringarna av Stockholms innerstad. Två platser hon fann tidigt var Birger Jarls torg och Kronobageriet, vilka även hade en framträdande roll i det sena skapandet.

Utställningen, som består av ett fyrtiotal verk gjorda mellan 1995 och 2008, visar hur Broms uttryck med tiden blev alltmer reducerat. Den tidiga produktionens koloristiska patos tonades ner och gav plats för ett skapande med bildbyggandet i centrum. I de sena verken uppammas skridskoåkarnas kraftfulla rörelser med allt enklare medel och fasaderna frigörs från det vardagliga seendet när de kokas ner till sina mest essentiella
delar.

För Broms gick vägen till det färdiga verket genom en stor mängd skisser, collage och akvareller i vilka kompositionerna prövades och omförhandlades. En tidskrävande arbetsprocess som utställningen fördjupar sig i.

Utställningskommissarie: Adam Rosenkvist

Bild: Skridskoåkare V8, Birgit Broms, akvarell, 1997.
© The Estate of Birgit Broms.
OBS! Bilden är beskuren.