Agneta Flock
Myt och saga

2 Sep - 8 Okt

2017

I över femtio år har Agneta Flock, i bildvävar och akvarellerade pappersklipp, skapat motiv från sagornas, myternas och fablernas världar. Fantasin flödar i hennes bilder. Utställningen visar verk i båda teknikerna.

Agneta Flock (född 1941) har kallats Bildpoet och ser det konstnärliga skapandet som en budskapsbärare människor emellan. Bildberättandet har uråldriga anor och de gamla medeltida kyrkorna med sina tak- och väggmålningar fascinerar och inspirerar henne.

Berättelser och sagor mötte hon tidigt. Under sin uppväxt bodde en tid i Etiopien och Thailand. Den tiden har haft stor betydelse för Agneta Flocks konstnärskap och under studietiden på Konstfack på 1960-talet arbetade hon med tredimensionella textila skulpturer, influerade av de länder och landskap hon mött som barn.

De tredimensionella skulpturerna var dock svåra att skapa och bevara. Från mitten av 1970-talet började Agneta Flock istället göra bildvävar i olika tekniker. Till dem spinner och färgar hon garnet själv för att få exakt det uttryck hon önskar. Vävandet är en långsam process i kontrast till pappersklippen. Pappersklippen är klippta i ett stycke och Agneta Flock har med sin lilla sax och säkra hand skapat fantasieggande tolkningar av berättelser hon hört och läst. Klippen är sedan målade med akvarellfärger och uppklistrade mot en vit bakgrund. Båda arbetssätten har dock samma utgångspunkt; att förmedla en berättelse.

På senare år har Agneta Flock blivit enormt populär och efterfrågad utställare i Japan. Flera utställningar har turnerat runt landet och under hösten 2017 påbörjas en ny stor utställningsturné.