1952

Äktenskapet med Tove Friis slutar i skilsmässa.