1948

Den första retrospektiva utställningen över Brors konstnärskap görs av Statens Museum for Kunst i Köpenhamn. Trots fin kritik är Bror missnöjd med vad han åstadkommit. I synnerhet gäller det de senare årens verk.