Bild på Bror Hjorths Hus

Bror Hjorthstiftelsen

Vad är Bror Hjorthstiftelsen?

Det kan vara svårt att hålla isär Bror Hjorthstiftelsen, Bror Hjorths Hus och Bror Hjorthföreningen. Här reder vi ut vad som är vad, hur de hänger ihop och vad Bror Hjorthstiftelsen har för uppdrag.

Bror Hjorthstiftelsen bildades 1986 en kommunal stiftelse, Bror Hjorthstiftelsen. Museet Bror Hjorths Hus drivs av Bror Hjorthstiftelsen med verksamhetsbidrag från Uppsala kommun. Stiftelsens styrelse består av politiker utsedda av kommunfullmäktige.

Bror Hjorthstiftelsen har som ändamål:

  • att förvalta och vårda den konst av Bror Hjorth och den egendom i övrigt som genom överlåtelse och deposition överlämnats till stiftelsen.
  • att hålla denna egendom samlad och i museiform tillgänglig för allmänheten i ett Bror Hjorthmuseum, Bror Hjorths Hus, i stiftelsens fastighet Kåbo 32:19.
  • att stimulera och underlätta studier av och förståelsen för Bror Hjorths konst.

Bror Hjorthföreningen bildades 1975 som en intresseorganisation som verkade för att Bror Hjorths hem och ateljé skulle öppnas som museum. Idag är den museet stöd- och vänförening. Bror Hjorthföreningen har många medlemmar, äger hälften av upphovsrätten till Bror Hjorths konst, delar ut flera stipendier och bidrar till museets verksamhet på olika sätt.