Styrelse

Bror Hjorthstiftelsens styrelse

består av politiskt tillsatta ledamöter utsedda av Uppsala kommun, samt en representant för familjen Hjorth. Styrelsen sammanträder vanligen fem gånger per år. En del beslut delegeras till ett Arbetsutskott som består av styrelsens ordförande, vice ordförande och museichef. Styrelsen är ekonomiskt ansvariga för stiftelsens verksamhet.

Styrelseledamöter utsedda av Uppsala kommun

Ordinarie:
Ulla-Stina Claesson (V), Ordförande
Alfonso Marin (KD), Vice ordförande
Elisabeth Green (M)
Dick Jansson (S)
Finn Hedman (MP)

Ersättare:
Myunghee Han (S)
Harald Hagnell (L)
Carl-Johan Högfeldt (M)
Snjezana Jovanovic (V)
Kerstin Lundberg (MP)

Styrelseledamöter utsedda av familjen Hjorth

Ordinarie: Ole Hjorth
Ersättare: Katarina Hjorth

Revisorer utsedda av Uppsala kommun

Lekmanna revisor
Ordinarie: Hans Edlund (M)
Suppleant: Fredrik Leijerstam (MP)

Auktoriserad revisor
Ordinarie: Karin Ågstrand, KPMG
Suppleant: Malin Härdell, KPMG