Styrelse

Bror Hjorthstiftelsens styrelse

består av politiskt tillsatta ledamöter utsedda av Uppsala kommun, samt en representant för familjen Hjorth. Styrelsen sammanträder vanligen fem gånger per år. En del beslut delegeras till ett Arbetsutskott som består av styrelsens ordförande, vice ordförande och museichef. Styrelsen är ekonomiskt ansvariga för stiftelsens verksamhet.

Styrelseledamöter utsedda av Uppsala kommun

Ordinarie:
Helena Ling (L), Ordförande
Kjell Blückert (KD), Vice ordförande
Karl-Evert Mosten (M)
Lena Hartwig (S)
Björn Wallgren (S)

Ersättare:
Myunghee Han (S)
Bernth Nyström (S)
Anders Karlberg (M)
Lena-Maria Jansson (C)
Tariq Qureshi (V)

Revisorer utsedda av Uppsala kommun

Lekmanna revisor
Ordinarie: Hans Edlund (M)
Suppleant: Per Davidsson (M)

Auktoriserad revisor
Ordinarie: Karin Ågstrand, KPMG
Suppleant: Malin Härdell, KPMG