Styrelse

Bror Hjorthstiftelsens styrelse

består av politiskt tillsatta ledamöter utsedda av Uppsala kommun, samt en representant för familjen Hjorth. Styrelsen sammanträder vanligen fem gånger per år. En del beslut delegeras till ett Arbetsutskott som består av styrelsens ordförande, vice ordförande och museichef. Styrelsen är ekonomiskt ansvariga för stiftelsens verksamhet.

Styrelseledamöter utsedda av Uppsala kommun

Ordinarie:
Torsten Rehn (V), Ordförande
Kjell Blückert (KD), Vice ordförande
Agneta Lydig (M)
Max Viktorsson (S)
Paul Kessel (S)

Ersättare:
Ulla-Stina Claesson (V)
Myunghee Han (S)
Barbro Möller (C)
Ulf Widell (S)
Gunnel Borgegård (L)

Revisorer utsedda av Uppsala kommun

Lekmannarevisor
Ordinarie: Hans Edlund (M)
Suppleant: Marie-Louise Lundberg (S)

Auktoriserad revisor
Ordinarie: Karin Ågstrand, KPMG
Suppleant: Per Hammar, KPMG