Bild på Bror Hjorths relief Laestadiustriptyken i Jukkasjärvi kyrka

Relief

Bror Hjorth skär och hugger reliefer

Bror Hjorth gjorde många reliefer under sitt liv. Flera av hans stora offentliga uppdrag tog just denna form, bland annat Laestadiustriptyken för Jukkasjärvi kyrka och Kärleken, freden och arbetet för ABF-huset i Stockholm. Skisser i full skala, målade i olja på duk, till dessa båda verk finns i museets samling.

De flesta av sina reliefer högg Bror Hjorth i trä som han sedan bemålade. Relieferna byggs upp av konkava och konvexa ytor som höjer sig vinkelrätt mot underlaget. Inspiration fann han inte minst i de assyriska reliefer han sett på Louvren i Paris. I några av de tidiga skulpturerna experimenterade han med att göra relief på blockets olika sidor och på så sätt få fram en friskulptur.