Superhjältar i skolan

Bildpedagogiskt Skapa skola-projekt med genusperspektiv
Projektet är uppsökande och klassen får besök av en konstpedagog från Bror Hjorths Hus vid två tillfällen. Båda gångerna studerar vi ur olika perspektiv hur samhällets normer för manligt och kvinnligt gestaltas i bild och media.Första gången handlar det om superhjältar. Barnen får fundera på hur de tycker att superhjältar kan se ut med hjälp av ett specialutformat ”mix max-spel”. Vi tittar också på bilder av hjältar som Superman, Batman och Spiderman och reflekterar över vilket utseenden och vilka egenskaper de som tradi­tionella hjältar har. Genom hjältarna belyser vi traditionellt manliga egenskaper och kan fundera över om de fortfarande finns kvar? Barnen får sedan skapa egna, nya hjältar som har andra egenskaper och annat utseende.

Vid det andra tillfället ser vi på reklambilder. Vi undersöker hur t.ex. leksaksreklam berättar för oss som tittar om lek­saken är tänkt för killar eller tjejer. Vi pratar om hur bilder och filmer ”kodas” med färger, stämning och musik, för att vi ska uppleva dem på olika sätt. För elever i åk 4-6 jobbar vi även med modebilder. Eleverna får sedan skapa en motsatsbild mot det vi sett i reklamen.

Vid varje tillfälle får eleverna arbeta med olika konstnärliga material för att själva uttrycka sig i bild på olika sätt.

Syftet med programmet är att se på bild och reklam ur ett genusperspektiv. Vi vill göra barnen medvetna om att de normer som förmedlas via bilder, filmer och reklam påverkar deras uppfattning om hur tjejer eller killar ”ska” vara.

2 tillfällen i skolan 120 min

Bokning och information: 
Maria Malmberg-Wallin, museilektor
018-567030, maria@brorhjorthshus.se