Läsa bilder

Förskoleklass – åk 3

Bilden är ett språk som vi lärt oss att förstå. I Läsa bilder utgår vi från bilderboksbilder och eleverna får genom analys sätta ord på vad bilden säger dem. Eleverna blir sedan själva avsändare av bildkommunikation när de skapar själva. På så vis uppmuntras barnen att bli medvetna bildkonsumenter och förstå hur bilder förmedlar sitt budskap till oss.

Bror Hjorths Hus har under många år haft utställningar med olika bilderboksillustratörer. I programmet Läsa bilder kommer vi till skolan vid två tillfällen och klassen får sedan besöka museet vid ett tillfälle. Förläggs det tillfället då museet visar bilderboksutställning ser klassen på denna. Annars pratar vi om hur Bror Hjorth berättar i sina bilder.

I skolan jobbar vi med bilder av till exempel Pija Lindenbaum, Sven Nordkvist, Stina Wirsén och Shaun Tan. Vi tittar bland annat på hur bilden och texten samarbetar. Berättar bilden samma sak som texten, eller ger den kanske texten en ny betydelse genom att berätta motsatsen?

Barnen får skapa med olika konstnärsmaterial av god kvalitet vid olika tillfällen och eleverna uppmanas av konstpedagogen till egna bildlösningar. I slutet av projektet får varje klass en egen bilderbok med barnens bilder och text.

 

Fakta:
7500 kr inkl. material
2 tillfällen i skolan 120 min
1 tillfälle i Bror Hjorths Hus 90 min

Bokning och information: 
Maria Malmberg-Wallin, museilektor
018-567030, maria@brorhjorthshus.se

 

 

Ur Lgr 11

BILD

”I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.”

SVENSKA

”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.”

 

Fördjupa projektet på egen hand!

Du som klasslärare kan om du vill låta barnen arbeta vidare med det skrivna språket och skriva berättelser till bilderna de skapat. Ni kan också med fördel arbeta vidare med textläsning av fler böcker av de författarna/bilderboksillustratörerna vi jobbat med.