Konstskola hos er!

Förskolan – åk 9

Programmets syfte är att eleverna ska få jobba med bildanalys & bildberättande, både i samtal om Bror Hjorths konst och/eller andra konstnärers bilder, alternativt om bilder i reklam och massmedia. Bildberättandet genomsyrar även det egna bildskapande oavsett om eleverna jobbar med teckning, måleri eller skulptur. Var och en uppmuntras till sin personliga bildlösning.

Inom ramen för Skapande skola erbjuder vi uppsökande konstskola där en konstpedagog från Bror Hjorths Hus kommer till er i skolan vid två tillfällen och klassen får besöka Bror Hjorth Hus vid det
tredje.

Tillsammans fyller vi konstskolan med innehåll!

Vi samarbetar gärna med dig och dina kollegor när vi planerar hur ert skapande skola-projekt ska se ut. Kanske har ni ett tema eller ämne i skolan som ni vill fördjupa med hjälp av konsten? Självklart
anpassas konstskolan efter elevernas ålder och förutsättningar.

Tidigare har vi jobbat med materialen teckning, målning och skulptur vid tre tillfällen. Andra skolor har valt att fördjupat sig i skulptur och jobbat tredimensionellt vid alla tre tillfällena.

Välkommen att kontakta oss för att planera hur du vill att er konstskola ska se ut!

2 tillfällen i skolan 120 min
1 tillfälle i Bror Hjorths Hus 90 min

Bokning och information: 
Maria Malmberg-Wallin, museilektor
018-567030, maria@brorhjorthshus.se