Solrosor, 1924

Målningen är en bild av barndomshemmet i Dalboda. Där syns Bror Hjorths far, skogvaktaren Emil, och hans mor Lotten, som tog hand om gården. De har mycket att göra och är på väg åt varsitt håll. På förstutrappan står Anni, ett krigsbarn som familjen tog hand om under första världskriget. Bror målade tavlan när han var i Paris och studerade konst. I minnet blandades händelser och årstider. Solrosor växer ur snön, gula blad hänger på träden, det droppar från taket, pappan är vinterklädd och flickan har plockat sommarblommor.

Uppväxtmiljön återkom som motiv i flera målningar från 1920-talet. Moderns livfulla brev tillsammans med distansen till Sverige fick Bror Hjorth att se sin hembygd med nya ögon. Från den uppländska folktraditionen fick han inspiration som kom att genomsyra hela konstnärskapet.

Solrosor, 1924