Laestadiustriptyken, 1958

Laestadiustriptyken, 1958

Bror Hjorth fick flera konstnärliga uppdrag för kyrkor och krematorier under sitt liv. Det största av dem var en relief för Jukkasjärvi kyrka i Norrbottens län. I museet finns en skiss till verket i full skala, målad i olja på duk. Den upptar en av väggarna i Bror Hjorths ateljé. På den vänstra bilden syns prästen Lars Levi Læstadius hålla en straff- eller botpredikan för syndarna framför Jukkasjärvi kyrka. I mittbilden slår norrskenet ut i en strålgloria runt Jesus huvud. Han lutar sig mot och bär upp det tunga korset. Blod droppar ner från hans törnebekransade huvud och från såret i bröstet. I den högra bilden återkommer Læstadius knäfallande inför Jesus. Altarrelieferna skildrar viktiga delar i både læstadianismens och Læstadius historia och dessutom gestaltas övergången från synd och straffpredikan till förlåtelse och extatisk väckelse. Årstidernas växling förstärker symboliken.

Bild på Bror Hjorths relief Laestadiustriptyken i Jukkasjärvi kyrka

Bror Hjorth, Laestadiustriptyken, Jukkasjärvi kyrka