Kärleken, freden och arbetet, 1963

Skiss till reliefer efter dikt av Walt Whitman

Målningarna ovanför balkongen är skisser i full skala till en trärelief för ABF-huset i Stockholm. Från början hade Bror tänkt sig ett verk, men en pelare skymde den centrala delen av väggen där verket skulle hängas, så istället delade han upp verket i två delar. Idén till motivet fick han från en dikt av Walt Whitman.

Diptyk är nära nog en illustration av dikten. I den vänstra bilden samsas Walt Whitman själv med Sokrates och Jesus . I den högra syns män, kvinnor och barn i olika åldrar och med olika hudfärg. De symboliserar kärleken som håller samman världens folk, ett tema som passade både Brors konstnärliga motivkrets och ABF-rörelsens ambition. Lägg märke till att personernas händer och fötter vidrör varandra och skapar en enhet. Människorna har tagit drag av Brors familjemedlemmar, vänner och idoler. Där finns t ex sonen Ole till vänster och frihetskämpen Patrice Lumumba, med utsträckta armar i mitten, bredvid läkaren Albert Schweitzer.

Kärleken, freden och arbetet, skiss, 1963.

 

Grunden till all metafysik (The Base of All Metaphysics).
Walt Whitman. Översättning: Karin Boye.

Och nu, mina herrar,
ger jag ett ord att fästa i tanken och minnet
som grundval och slutsten också för all vår metafysik.

(Så till studenterna den gamle professorn,
av många åhörd, vid slutad kurs.)

Vi har läst om de nya och gamla, de hellenska och tyska systemen,
Kant har vi läst och begrundat, Fichte och Schelling och Hegel,
läst om Platons läror, och Sokrates, större än Platon,
och länge läst om Kristus, den härlige, större än Sokrates — forskat
och klarlagt.
I dag ser jag nu tillbaka på hellenska och tyska system,
ser alla filosofer, ser kristna kyrkor och sekter.

Men bakom Sokrates ser jag klart,
och bakom Kristus den härlige ser jag
människans kärlek till sin kamrat, bandet mellan vän och vän,
mellan äkta makar, man och hustru, mellan barn och föräldrar,
mellan stad och stad, mellan land och land.