Hälsning till X-et, 1967

Målningen Hälsning till X-et kom att bli Bror Hjorths sista konstverk. Det stod färdigt på staffliet i ateljén när han dog 1968 och där står det fortfarande kvar.

Sven X-et Erixson var Bror Hjorths bästa och närmsta konstnärsvän. De två träffades i Paris i slutet av 1920-talet och fann varandra omedelbart. I sin målning har Bror avbildat två av X-ets egna verk. Till vänster syns Hamnen i Nordland från 1930-talet. I bergets skugga har X-ets signatur finurligt infogats. Till höger är Bojan röker från 1929 avbildad, ett av X-ets tidiga porträtt av hustrun Ingeborg. Betraktaren av Brors bild hamnar på osäker mark. Sitter Bojan i ateljén och väntar på att återigen bli avmålad eller är det hennes porträtt som hänger där? Båda de avbildade målningarna kommer från den tid som Bror ansåg var X-ets konstnärliga höjdpunkt. Det var också då de båda stod varandra närmast konstnärligt.

I sin målning har Bror Hjorth gett sin vän en framtid. Båda konstnärerna var vid denna tid märkta av sjukdom.  Men i bildens tomma, omålade duk ger Bror sin vän möjligheten att fortsätta måla sina färgsprakande historier.

Hälsning till X-et, 1967