Bild på keramisk relief av Tyra Lundgren

Tyra Lundgren

2 Dec - 28 Jan

Tyra Lundgren (1897-1979) förknippas ofta med fåglar och människor, motiv hon återkom till under hela sitt konstnärskap både i tvådimensionella verk och skulpturer och reliefer. Material, stil och uttryck varierade och i hennes verk finns både naturalistiska och stramare, mer stiliserade former, inte minst i de keramiska relieferna där blanka glaserade ytor spelar mot matta oglaserade.

Utställningen i Bror Hjorths Hus har Tyra Lundgrens keramiska reliefer från 1940-70-talen i fokus, men innehåller också några målningar, teckningar och en textil. Under 1940-talet arbetade Tyra Lundgren på Gustavsbergs porslinsfabrik utanför Stockholm där flera av hennes monumentala reliefer till offentliga miljöer utfördes. Reliefer i mindre format, som de som visas i utställningen, gjorde Tyra Lundgren från slutet av 1940-talet antingen i sin ateljé på Gotland där hon köpt en gård eller i sin ateljé i Stockholm. Hon var under många år knuten till både svenska och internationella keramik- och glasfabriker. Inom många områden var hon en pionjär.

Utställningen i Bror Hjorths Hus är producerad i samarbete med Marika Bogren, intendent på Nationalmuseum och på gång med en doktorsavhandling om Tyra Lundgren, och Gotlands Museum i Visby som äger verken i utställningen samt en stor del av Tyra Lundgrens kvarlåtenskap.